9 клас Урок № 7 Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

9 клас   Урок № 7   Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

9 ІУ   Урок 7

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. 

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики, що провадив австрійський уряд щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, вміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характеристику певним історичним процесам, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: інтеграція, адміністративно-територіальний устрій, реформа.

Обладнання: карта «Українські землі в складі Австро-Угорської імперії», карта «Українські землі у складі Російської імперії в ХІХ ст.», роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Конспект уроку № 7 Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії  

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ уроку  № 7