9 клас Урок № 8 Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

9 клас   Урок № 8   Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

9 ІУ     Урок 8

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. 

Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

Мета: з’ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжнародних відносин в пер. третині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, виділяти головне і другорядне, систематизувати історичний матеріал, висловлювати свою точку зору щодо певних історичних подій; виховувати в учнів національні та патріотичні почуття.

Основні поняття: наполеоніди, козацьке ополчення, земське ополчення, Задунайська Січ, Азовське козаче військо.

Обладнання: карта, роздавальний матеріал з документами, схемами, таблицями.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Конспект уроку № 8 Міжнародні віденосини першої третини ХІХ ст. і Україна 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Російсько-французька війна 1812-1814 рр.