9 клас Урок № 1 ВСТУП

9 клас Урок № 1 ВСТУП
9_ВІ_ Урок 1
 
Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
 
Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Пізній Новий час 
 
(кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хронологічними межами та 
 
періодизацією, змістом та структурою підручника, атласів, робочих зошитів, 
 
додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, 
 
електронними та Інтернет-ресурсами; характеризувати зміни, що сталися в житті європейських держав 
 
наприкінці XVIII — на початку XХ ст.; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на 
 
заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання.
 
Обладнання: підручник, карта, історичний атлас.
 
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 
Основні терміни та поняття: «Нова історія», «цивілізація» (аграрна, індустріальна), «Французька 
 
революція», «капіталізм», «конституційна монархія», «парламентаризм», «промислова революція», 
 
«республіка», «переділ колоній», «Перша світова війна», «суспільство», «модернізація».
 
• кінець XV — початок XX ст. — Новий час;
 
• кінець XV–XVIII ст. — ранній Новий час;
 
• XIX — початок XX ст. — пізній Новий час.
 
Очікувані результати
 
Після цього уроку учні зможуть:
 
• називати хронологічні межі Нової історії;
 
• встановлювати хронологічну послідовність подій;
 
• показувати на карті головні європейські держави;
 
• аналізувати роль технічного прогресу;
 
• порівнювати ознаки аграрного та індустріального суспільства;
 
• визначати основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволюції провідних держав 
 
світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні;
 
• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.