9 клас Урок № 2 Тема 1. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період Наполеонівських воєн (4 годин) Урок 2 Тема. Франція напередодні революції

9 клас Урок № 2 Тема 1. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період Наполеонівських воєн (4 годин) Урок 2 Тема. Франція напередодні революції

Тема 1. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період Наполеонівських воєн (4 годин)

Урок 2

Тема. Франція напередодні революції

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.;

• аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції;

• характеризувати діяльність королівської влади;

• визначати причини Французької революції, провідні ідеї французького Просвітництва.

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Вольтеру, Монтеск’є, Руссо, Дідро;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Основні поняття: «феодально-абсолютистський лад», «становий устрій», «Просвітництво», «панщина», «Енциклопедія», «політика», «економіка», «криза абсолютизму».

Історичні діячі: Людовік ХVІ, Вольтер, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Мірабо, М. Лафайєт, Ж. П. Бріссо.

Основні події

• 1751–1780 рр. — видання «Енциклопедії»;

• 14 липня 1789 р. — початок революції;

• 26 серпня 1789 р. — ухвалення Декларації прав людини і громадянина;

• 3 вересня 1791 р. — ухвалення першої Конституції Франції;

• 10 серпня 1792 р. — повалення монархії.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Хід уроку

 

Конспект уроку Франція напередодні революції

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  Франція напередодні революції