9 ВІ Урок 19 Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США

9 ВІ Урок 19  Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу     Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США
9 ВІ Урок 19
 
Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу   
 
Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США
 
Мета:навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; характеризувати процес завершення 
 
формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і США, науково-технічну революцію кінця 
 
ХІХ ст. та її наслідки, виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп, монополізацію економіки, нові 
 
класи і суспільні верстви, міграційні рухи, ствердження демократії та громадянського рівноправ’я, зростання ролі 
 
держави у суспільному та економічному житті; вміти пояснювати причини посилення нерівномірності економічного 
 
та політичного розвитку європейських країн і США та наслідки цього явища; показувати на карті країни світу в 
 
останній третині ХІХ ст., основні індустріальні центри Європи і США;
 
Основні поняття: «індустріальне суспільство», «науково-технічна революція», «корпорація», «монополія», 
 
«капіталізм», «інвестиції», «міграція», «модернізація», «міжнародний робітничий рух».
 
Основні події: 1889 р. — II Інтернаціонал.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Мотивація навчальної діяльності
 
У ч и т е л ь. 
 
Наприкінці XIX ст. в Європі склалася модель монополістичного капіталізму. Європа стала 
 
центром економіки. Техніка корінним чином змінила повсякденне життя людини, вона змінює й саму 
 
людину. Досягнення суспільства почали вимірюватися успіхами в розвитку машинного виробництва. 
 
Технічний прогрес перетворився на одну з головних цінностей.
 
Змінюється соціальний склад населення, погляди і цінності його різних шарів виражають нові ідейно-
 
політичні віяння.
 
ІІ . Вивчення нового матеріалу
 
 
Конспект уроку  Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США\
 
Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США  ПРЕЗЕНТАЦІЯ