9 ВІ Урок 25 Модернізація Російської імперії

9 ВІ Урок 25 Модернізація Російської імперії
9 ВІ Урок 25 Модернізація Російської імперії
 
Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; висвітлювати основні 
 
напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Росії напередодні реформ; розповідати про реформи 
 
Олександра ІІ та їх наслідки; характеризувати зовнішню і колоніальну політику Російської імперії; описувати події 
 
Кримської та російсько-турецької війни; характеризувати наслідки повоєнних договорів для Росії; застосовувати та 
 
пояснювати терміни та поняття: «кріпосне право», «тимчасовозобов’язані», «судова реформа», «міська реформа», 
 
«військова реформа», «Кримська війна», «Паризький договір», «Берлінський конгрес», «народництво».
 
Історичні діячі: Олександр II, С. Вітте, В. Корнілов, П. Нахімов.
 
Основні події:
 
• 19 лютого 1861 р. — скасування кріпосного права;
 
• 1864 р. — земська реформа;
 
• 1864 р. — судова реформа;
 
• 870 р. — міська реформа;
 
• 1874 р. — завершення військової реформи;
 
• 1853–1856 р. — Кримська війна;
 
• 18 березня 1856 р. — Паризький мирний договір;
 
• 1877–1878 рр. — російсько-турецька війна;
 
• 1878 р. — Сан-Стефанський договір, Берлінський трактат;
 
• 1891–1893 рр. — оформлення франко-російського союзу.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Актуалізація знань учнів
 
Завдання
 
Модернізація Російської імперії
 
Хід уроку
 
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ Модернізація Російської імперії