9 ВІ Урок 27 Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»

9 ВІ Урок 27  Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»
9 ВІ Урок 27
 
Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»
 
Мета уроку: розвивати вміння порівнювати кордони основних західноєвропейських країн;  узагальнювати 
 
інформацію з писемних джерел; визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх; 
 
порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки;  класифікувати та застосовувати поняття та терміни.
 
I. Основна частина уроку
 
1. Портретна галерея
 
1) Ще студентом вступив до організації карбонаріїв. Створив товариство «Молода Італія», що мало на 
 
меті досягти незалежності та об’єднання країни, перетворити Італію на
 
демократичну республіку. Він говорив: «Реформа — справа королів, революція — ось секрет народів». 
 
(Д. Мадзіні)
 
2) Граф. Здобув освіту у військовій академії, проте ні військова, ні придворна служба його не 
 
приваблювали — заважав незалежний характер. Став уособленням п’ємонтського бур-
 
жуазного дворянства. Залишивши військову службу, він повернувся до свого маєтку і перебудував 
 
господарство на капіталістичній основі. (К. Кавур)
 
3) Жива легенда італійського народу, безстрашний патріот, що присвятив життя визвольній боротьбі. 
 
Одні вважали його ангелом, інші — дияволом. Він був дуже популярний, під
 
його прапором йшли битися з австрійцями усі, хто мріяв про свободу Італії. (Дж. Гарібальді)
 
4) Фермер-скотар. Виступав проти рабства. Очолив повстання аболіціоністів. Повстання було 
 
придушено. (Д. Браун)
 
5) «Син білого бідняка». У молодості поміняв багато професій — працював прикажчиком у лавці, 
 
сплавником плотів на Міссісіпі, був землеміром і поштмейстером. Став адвокатом, обраний членом 
 
Конгресу. (А. Лінкольн)
 
6) Генерал армії Півночі, здійснив відомий «рейд до моря». (В. Шерман)
 
7) Командуючий армії Півночі. Очолив захоплення столиці Вірджинії м. Річмонда. (В.Грант)
 
8) Походив з багатої буржуазної сім’ї. Журналіст, письменник та історик, він розумів необхідність 
 
реформ в Англії. Блискучий оратор, політик, член парламенту. Проголосив союз монархії і народу, 
 
вірність конституції, англіканській церкві та імперії. (Бенджамін Дізраелі)
 
2. Визначте події, які відбувалися в останній третині XIX ст.
 
1) Російсько-турецька війна;
 
2) війна Пруссії проти Австрії;
 
3) війна Пруссії проти Франції;
 
4) похід «тисячі» Дж. Гарібальді;
 
5) остаточне об’єднання Італії;
 
6) утворення Троїстого союзу;
 
7) Друга парламентська реформа в Англії;
 
8) громадянська війна у США;
 
9) визвольний рух в іспанських та 
 
португальських колоніях;
 
10) II Інтернаціонал;
 
11 ) прийняття Конституції ІІІ Республіки у 
 
Франції;
 
12) прийняття Конституції Японії.
 
Відповідь: 1, 3, 5, 6, 10, 11 , 12.
 
3. Виключте помилкові твердження.
 
1) Фраза «Німеччина буде об’єднана залізом і кров’ю» належить О. Бісмарку.
 
2) Німеччина стала другою країною після Франції, де було розроблено соціальне законодавство.
 
3) Остаточне об’єднання Італії відбулося після франко-прусської війни.
 
4) Дж. Гарібальді проголосив створення Італійського королівства.
 
5) В останній чверті XIX ст. Англія продовжувала зберігати лідируючі позиції у світі за рівнем 
 
економічного розвитку.
 
6) В Англії значного резонансу набула «справа Дрейфуса».
 
7) Францію вразила фінансова афера, пов’язана з будівництвом Панамського каналу.
 
8) У США було прийнято антимонопольне законодавство.
 
9 ) 1861 р. у Росії було скасоване кріпацтво.
 
10) Основним завданням колоніальної політики Росії стало завоювання території Китаю.
 
Відповідь: 2, 4, 5, 6, 10.
 
Хід уроку
 
II. Оцінювання знань учнів
 
III. Домашнє завдання
 
Повторити матеріал тем «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства», 
 
«Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу» . 
 
І варіант Відповідь: 1 Г; 2 Б; 3 В; 4 Б; 5 В; 6 В; 7 Б, В, А; 8 Б, В, Д; 9 А, Г, Д; 10 (1871+1825) : 2 = 1848; 11 - 
 
земства; 12 - лібералізм.
 
ІІ варіант Відповідь: 1 В; 2 А; 3 А; 4 В; 5 А; 6 Б; 7 А, В, Б; 8 А, Г, Д; 9 А, Б, В; 10 — (1875 + 1889): 2 = 1882; 11 — 
 
відрізок; 12 — репарація.
 
9 ВІ   Прізвище та ім’я ___________________________________________  Дата ___________
 
Тематичне оцінювання за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації 
 
суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»
 
I. Вибрати одну правильну відповідь
 
1. Позначте поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
 
Громадський рух у США наприкінці ХVIII — початку XIX ст. за ліквідацію рабства.
 
А  Рисорджименто;
 
Б  анексія;
 
В  апартеід;
 
Г  аболіціонізм.
 
2. Позначте одну з причин боротьби за об’єднання Італії.
 
А  Поширення в Європі поглядів на націю як на джерело державного суверенітету;
 
Б  політична роздробленість гальмувала економічний розвиток Італії;
 
В  в усіх італійських державах були прийняті конституції;
 
Г  розпочалась війна між Австрією та Італією.
 
3. Позначте дату, коли оформився Троїстий союз.
 
А  1871 р.;
 
Б  1873 р.;
 
В  1882 р.;
 
Г  1904–1907 рр.
 
4.  Позначте рік, коли в Росії була проведено реформу освіти.
 
А  1861 р.;
 
Б  1864 р.;
 
В  1865 р.;
 
Г  1870 р.
 
5. Позначте ім’я політичного діяча, який здійснив у своїй країні заходи, які отримали 
 
назву «Культуркампф».
 
А  А. Тьєр;
 
Б  Д. Чемберлен;
 
В  О. Бісмарк;
 
Г  Ж. Клемансо.
 
6. Про який мирний договір йдеться?
 
Територіальні здобутки Росії обмежувалися гирлом Дунаю, Ардаганом, Батумом і Карсом.
 
А  Сан-Стефанський;
 
Б  Паризький;
 
В  Берлінський;
 
Г  Стамбульський.
 
II. Установіть хронологічну послідовність
 
7. Установіть хронологічну послідовність подій.
 
А  Початок Реконструкції Півдня США;
 
Б  проголошення Другої республіки у Франції;
 
В  діяльність декабристів у Росії.
 
Варіант 1
 
III. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильних варіанти відповіді)
 
8. Позначте німецькі держави, які увійшли до складу Північнонімецького союзу
 
А  Баварія;
 
Б  Ґанновер;
 
В  Шлезвіґ;
 
Г  Вюттенберґ;
 
Д  Нассау.
 
9. Позначте імена російських полководців, що брали участь у Кримській війні.
 
А  П. Нахімов;
 
Б  М. Черняєв;
 
В  І. Гурко;
 
Г  В. Корнілов;
 
Д  В. Істомін.
 
IV. Розв’яжіть хронологічну задачу
 
10. (а + b) : 2 = с, де:
 
а — рік закінчення франко-прусської війни;
 
b — рік виступу декабристів в Росії;
 
с — рік європейських революцій — «весна народів».
 
V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть назву виборних органів місцевого самоврядування, запроваджених 1864 р. у Росії. 
 
12. Запишіть назву суспільно-політичної течії, що об’єднує прихильників парламентського ладу 
 
та свободи підприємництва. 
 
9 ВІ   Прізвище та ім’я ___________________________________________  Дата ___________
 
Тематичне оцінювання за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації 
 
суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»
 
I. Вибрати одну правильну відповідь
 
1. Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню.
 
__ — суспільно-політична течія, яка об’єднувала прихильників парламентського ладу і свободи 
 
підприємництва.
 
А  Шовінізм;
 
Б  експансія;
 
В  лібералізм;
 
Г  реставрація.
 
2. Визначте одну з причин війни між Північчю і Півднем США.
 
А  Вимога скасувати рабства;
 
Б  екстенсивний шлях розвитку 
 
плантаторського Півдня;
 
В  обрання президентом А. Лінкольна;
 
Г  рух скватерів.
 
3. Визначте рік початку оформлення союзу між Францією та Росією.
 
А  1891 р.;
 
Б  1899 р.;
 
В  1865 р.;
 
Г  1870 р.
 
Варіант 2
 
4. Визначте рік, коли в Росії була проведена цензурна реформа.
 
А  1861 р.;
 
Б  1864 р.;
 
В  1865 р.;
 
Г  1870 р.
 
5. Визначте ім’я імператора, період правління якого отримав назву «Освічене правління».
 
А  Муцухіто;
 
Б  Микола II;
 
В  Едуард VII;
 
Г  Вільгельм I.
 
6. Визначте назву мирного договору, умови якого наводяться.
 
«Росія позбавлялася гирла Дунаю і частини південної Бессарабії, а також права мати на 
 
Чорному морі військовий флот. Росія позбавлялася права захищати свій чорноморський кордон».
 
А  Сан-Стефанський;
 
Б  Паризький;
 
В  Берлінський;
 
Г  Стамбульський.
 
II. Установіть хронологічну послідовність
 
7. Установіть хронологічну послідовність подій.
 
А  Англо-бурська війна;
 
Б  початок правління Миколи II в Росії;
 
В  революція Мейдзі в Японії.
 
III. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)
 
8. Визначте американські штати, які увійшли до Конфедерації.
 
А  Арканзас;
 
Б  Канзас;
 
В  Індіана;
 
Г  Алабама;
 
Д  Джорджія.
 
9. Визначте держави, незалежність яких визнала Туреччина згідно із Сан-Стефанським 
 
договором.
 
А  Чорногорія;
 
Б  Сербія;
 
В  Румунія;
 
Г  Валахія;
 
Д  Молдавія.
 
IV. Розв’яжіть хронологічну задачу
 
10. (а + b): 2 = с, де:
 
а — рік ухвалення Конституції Третьої республіки у Франції;
 
b — рік ухвалення Конституції в Японії;
 
с — рік утворення Троїстого союзу.
 
V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть назву надлишку селянської землі, який поміщики
 
отримували згідно з реформою 1861 р. 
 
12. Визначте назви виду матеріальної (фінансової) міжнародно-правової відповідальності, 
 
яка полягає у відшкодуванні завданих збитків від агресії державою, що вчинила агресію, 
 
державі, що була піддана нападу.