9 ВІ Урок 32 Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.

9 ВІ Урок 32  Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.
9 ВІ Урок 32  Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.
 
Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; аналізувати міжнародні 
 
відносини у 1871–1900 рр., політичні наслідки франко-німецької війни; характеризувати «Союз трьох імператорів», 
 
Троїстий союз, оформлення франко-російського альянсу; аналізувати роль США у міжнародних відносинах, суть 
 
панамериканізму; давати характеристику міжнародному робітничому, профспілковому, жіночому рухам, Першому і 
 
Другому Інтернаціоналу, міжнародній діяльності папства; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та 
поняття.
 
Основні поняття: «Союз трьох імператорів», «Боснійська криза», «Троїстий союз», «гонка озброєнь».
 
Основні події: 1882 р. — утворення Троїстого союзу; 1891–1893 рр. — утворення франко-російського союзу.
 
Історичні діячі: Франц-Йосиф I, Вільгельм I, Олександр II.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Актуалізація знань учнів
 
Бесіда за запитаннями
 
1. Назвіть основні підсумки франко-прусської війни 1870–1871
 
2. Назвіть результати російсько-турецької війни 1877–1878 рр.
 
3. Перерахуйте «нові» і «старі» держави.
 
4. Чому між «новими і «старими» державами» виникають суперечності?
 
ІІ . Мотивація навчальної діяльності
 
Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.
 
Хід уроку