9 ВІ Урок № 11 Росія. Суспільно-політичні течії і рухи

9 ВІ Урок № 11  Росія. Суспільно-політичні течії і рухи
9 ВІ Урок 11  Росія. Суспільно-політичні течії і рухи
 
Очікувані результати
 
Після цього уроку учні зможуть:
 
• встановлювати хронологічну послідовність подій;
 
• характеризувати економічне та політичне становище Росії після Віденського конгресу;
 
• показувати територію Росії та держави, які з нею межували;
 
• називати центри декабристського руху;
 
• аналізувати програмові документи декабристів;
 
• порівнювати програмові вимоги;
 
• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.
 
Основні поняття: «рух декабристів», «слов’янофіли», «західники», «Північне товариство», «Південне 
 
товариство», «Руська правда».
 
Історичні діячі: О. Муравйов, П. Пестель, Микола І, О. Герцен, В. Бєлінський, М. Буташевич-Петрашевський.
 
Основні події:
 
• 1816 р. — утворення «Союзу порятунку»;
 
• 1818 р. — утворення «Союзу благоденства»;
 
• 14 грудня 1825 р. — повстання на Сенатській площі;
 
• 29 грудня 1825 р. — початок повстання Чернігівського полку.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: комбінований.
 
 
Презентація Росія. Суспільно-політичні течії і рухи
 
Хід уроку