9_ВІ Урок № 13 Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій"

9_ВІ  Урок № 13 Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій"
9_ВІ  Урок 13 Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій" 
 
Мета уроку: розвивати в учнів уміння визначати територіальні зміни основних західноєвропейських країн;  
 
узагальнювати інформацію з писемних джерел;  визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, 
 
систематизувати їх; порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки; класифікувати та 
 
застосовувати поняття та терміни.
 
Обладнання: історичний атлас, комплект кросвордів, аркуші паперу, олівці.
 
I. Актуалізація знань учнів
 
Бесіда за запитаннями
 
1. Чим були зумовлені європейські революції 1848–1849 рр.?
 
2. У чому полягали задачі революції для кожної країни.
 
3. Назвіть особливості європейських революцій 1848–1849 рр.
 
4. Назвіть підсумки революцій.
 
5. Чому революції не досягли своєї мети?
 
1848 –1849 рр.»
 
Хід уроку
 
Варіант 1
 
I. Обрати одну правильну відповідь
 
1. Відзначте ім’я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому 
 
належать слова: «Якби Бога не було, то його слід було б вигадати».
 
А  Вольтер;
 
Б  Монтеск’є;
 
В  Руссо;
 
Г  Дідро.
 
2. Відзначте подію, яка відбулася 14 липня 1789 р.
 
А  Скликання Генеральних штатів;
 
Б  захоплення Бастилії;
 
В  ухвалення «Декларації прав людини і 
 
громадянина»;
 
Г  ухвалення Конституції Франції.
 
3. Відзначте назву французького політичного клубу, заснованого як «Товариство друзів 
 
конституції».
 
А  Клуб жирондистів;
 
Б  клуб фельянів;
 
В  клуб кордильєрів;
 
Г  клуб якобінців.
 
4. Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню.
 
__ — договір між Папою Римським як главою католицької церкви та будь-якою 
 
державою, яка регулює правове положення католицької церкви в даній державі і відносини 
 
з папським престолом.
 
А  Коаліція;
 
Б  унія;
 
В  конкордат;
 
Г  хартія.
 
5. Визначте назву морської битви, під час якої війська Наполеона зазнали нищівної 
 
поразки.
 
А  Тильзитська;
 
Б  Трафальгарська;
 
В  Гібралтарська;
 
Г Абукерська.
 
6. Визначте подію, яка сталася 29 грудня 1825 р.
 
А  Повстання Чернігівського полку на 
 
Україні;
 
Б  повстання в Парижі проти Карла Х;
 
В  вступ на російський престол Миколи I;
 
Г  створення «Лондонської асоціації 
 
робітників».
 
II. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)
 
7. Визначте імена членів Північного товариства в Росії.
 
А  М. Муравйов;
 
Б  П. Пестель;
 
В  С. Муравйов-
 
Апостол;
 
Г  М. Тургенєв;
 
Д  М. Лунін.
 
8. Визначте англійські міста, в яких був поширений рух чартистів.
 
А  Ньюкасл;
 
Б  Шеффілд;
 
В_Единбурґ;
 
Г  Ґлазґо;
 
Д  Брістоль.
 
III. Встановіть відповідність
 
9. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фактами їхньої біографії.
 
А  Г. Нельсон 1  головнокомандуючий всієї російської армії. Керував військовими 
 
діями на території Польщі і Пруссії з метою завершення розгрому 
 
наполеонівської армії та звільнення народів Європи від французького 
 
панування 
 
Б  М. Кутузов 2  англійський флотоводець, віце-адмірал.Здобув перемогу над 
 
В  П. Багратіон 3  один з керівників чартизму у Великобританії. Відстоював 
 
франко-іспанським флотом у Трафальгарській битві, під час якої був 
 
смертельно поранений 
 
революційні методи боротьби пролетаріату. 1847 р. Став першим 
 
робочим депутатом англійського парламенту 
 
4  герой Вітчизняної війни 1812 року. Учасник Італійського та 
 
Швейцарського походів О. В. Суворова, воєн із Францією, Швецією, 
 
Туреччиною. У Бородинській битві очолював ліве крило російських 
 
військ; був смертельно поранений у бою 
 
10. Визначте подію історії України, яка збігалася за часом із завершенням третього етапу 
 
руху чартистів в Англії.
 
А  Проведення інвентарної реформи на Правобережній Україні;
 
Б  російсько-турецька війна;
 
В  таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Полтаві;
 
Г  діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
 
IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть прізвище одного з головних провідників реакційної внутрішньої політики 
 
Миколи I, який брав активну участь у придушенні повстання декабристів. З 1826 р. — шеф 
 
жандармів і начальник Третього відділення. 
 
12. Запишіть назву політики крайньої реакції і засилля воєнщини, яка проводилася в 
 
Росії військовим міністром і начальником військових поселень. 
 
Відповіді: 1 А; 2 Б; 3 Г; 4 В; 5 Б; 6 А; 7 А, Г, Д; 8 В, Г, Д; 9 — А) 2,
 
Б) 1, В) 4; 10 А; 11 — Бенкердорф; 12 — аракчеєвщина.
 
Варіант 2
 
I. Обрати одну правильну відповідь
 
1. Визначте ім’я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому 
 
належать слова: «Свобода — це право робити все, що не заборонене законом».
 
А  Вольтер;
 
Б  Монтеск’є;
 
В  Руссо;
 
Г  Дідро.
 
2. Визначте подію, яка відбулася 26 серпня 1789 р.
 
А  Скликання Генеральних штатів;
 
Б  захоплення Бастилії;
 
В  ухвалення Декларації прав людини і 
 
громадянина;
 
Г  ухвалення Конституції Франції.
 
3. Визначте назву французького політичного клубу, заснованого як «Товариство друзів 
 
прав людини і громадянина».
 
А  Клуб жирондистів;
 
Б  клуб фельянів;
 
В  клуб кордильєрів;
 
Г  клуб якобінців.
 
4. Визначте ім’я автора найбільш радикального конституційного проекту декабристів.
 
А  П. Пестель;
 
Б  М. Муравйов;
 
В  С. Трубецький;
 
Г  К. Рилєєв.
 
5. Визначте назву документа, зміст якого відповідає наведеному.
 
1) Знищення колишнього правління;
 
2) утворення тимчасового правління до встановлення постійного, виборного;
 
3) вільний друк, відтак знищення цензури;
 
4) вільне відправлення богослужіння всіх релігій;
 
5) знищення права власності поширюється на людей.
 
А  Конституція;
 
Б  «Руська Правда»;
 
В  національна петиція 
 
чартистів;
 
Г  Маніфест до 
 
російського народу.
 
6. Визначте подію, яка відбулася пізніше.
 
А  Проведення першої парламентської реформи 
 
в Англії;
 
Б  битва під Ватерлоо;
 
В  сенат Франції призначив Наполеона 
 
довічним консулом;
 
Г  повстання на Сенатській площі в Петербурзі.
 
II. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)
 
7. Визначте імена англійських прем’єр-міністрів від партії торі.
 
А_Лорд Грінвіль;Б  У. Пітт;В  Д. Каннінг;
 
Г  віконт Мельбурн;
 
Д  С. Персеваль.
 
8. Визначте держави, які придбали додаткові території в результаті рішення Віденського 
 
конгресу.
 
А  Росія;
 
Б  Австрія;
 
В  Іспанія;
 
Г  Пруссія;
 
Д  Франція.
 
III. Встановіть відповідність
 
9. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фактами їхньої біографії.
 
А  Олександр I 1  один з лідерів лівого крила чартизму і засновник міжнародного 
 
Б  Карл Х 2  російський імператор з 1801 р. На початку царювання проводив 
 
В  Гарні Джордж
 
Джуліан 
 
революційного товариства «Братські демократи», член Союзу 
 
комуністів, I Інтернаціоналу 
 
помірковано-ліберальні реформи. За його часів до складу Росії 
 
увійшли Грузія, Фінляндія, Бессарабія. Один з організаторів 
 
Священного союзу 
 
3  лідер руху чартистів, заснував «Лондонську асоціацію 
 
робітників» 
 
4  король з династії Бурбонів. За часів Реставрації був одним з 
 
лідерів ультрароялістів. Ставши королем 1824 р., проводив украй 
 
реакційну політику 
 
10. Визначте подію в історії України, яка збігалася за часом з призначенням Наполеона 
 
довічним консулом Франції.
 
А  Похід «У Таврію за волею»;
 
Б  заснування Харківського університету;
 
В  скасування магдебурзького права в Києві;
 
Г  утворення Київського генерал-
 
губернаторства.
 
IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть назву одного з напрямів російської громадської думки середини XIX ст., 
 
представниками якого були: Т. Грановський, В. Боткін, К. Кавелін. 
 
12. Запишіть прізвище російського філософа, публіциста, письменника. Друкувався під 
 
псевдонімом Іскандер. Видавав альманах «Полярна зірка». 
 
Відповіді: 1 Б; 2 В; 3 В; 4 А; 5 Г; 6 А; 7 Б, В, Д; 8 А, Б, Г; 9 — А) 3,
 
Б) 4, В) 1; 10 Г; 11 — західники; 12 — Герцен.
 
Прізвище та ім’я учня ______________________________________
 
9 клас   Тема І. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період 
 
Наполеонівських воєн   Тема ІІ. Європа в добу революцій 1848-1849 рр.
 
Варіант 1
 
I. Обрати одну правильну відповідь
 
1. Відзначте ім’я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому належать 
 
слова: «Якби Бога не було, то його слід було б вигадати».
 
А  Вольтер;
 
Б  Монтеск’є;
 
В  Руссо;
 
Г  Дідро.
 
2. Відзначте подію, яка відбулася 14 липня 1789 р.
 
А  Скликання Генеральних штатів;
 
Б  захоплення Бастилії;
 
В  ухвалення «Декларації прав людини і 
 
громадянина»;
 
Г  ухвалення Конституції Франції.
 
3. Відзначте назву французького політичного клубу, заснованого як «Товариство друзів 
 
конституції».
 
А  Клуб жирондистів;
 
Б  клуб фельянів;
 
В  клуб кордильєрів;
 
Г  клуб якобінців.
 
4. Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню.
 
__ — договір між Папою Римським як главою католицької церкви та будь-якою державою, яка 
 
регулює правове положення католицької церкви в даній державі і відносини з папським престолом.
 
А  Коаліція;
 
Б  унія;
 
В  конкордат;
 
Г  хартія.
 
5. Визначте назву морської битви, під час якої війська Наполеона зазнали нищівної поразки.
 
А  Тильзитська;
 
Б  Трафальгарська;
 
В  Гібралтарська;
 
Г Абукерська.
 
6. Визначте подію, яка сталася 29 грудня 1825 р.
 
А  Повстання Чернігівського полку на Україні;
 
Б  повстання в Парижі проти Карла Х;
 
В  вступ на російський престол Миколи I;
 
Г  створення «Лондонської асоціації робітників».
 
II. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)
 
7. Визначте імена членів Північного товариства в Росії.
 
А  М. Муравйов;
 
Б  П. Пестель;
 
В  С. Муравйов-Апостол;
 
Г  М. Тургенєв;
 
Д  М. Лунін.
 
8. Визначте англійські міста, в яких був поширений рух чартистів.
 
А  Ньюкасл;
 
Б  Шеффілд;
 
В_Единбурґ;
 
Г  Ґлазґо;
 
Д  Брістоль.
 
III. Встановіть відповідність
 
9. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фактами їхньої біографії.
 
А  Г. Нельсон 1  головнокомандуючий всієї російської армії. Керував військовими діями на 
 
Б  М. Кутузов 2  англійський флотоводець, віце-адмірал.Здобув перемогу над франко-іспанським 
 
В  П. Багратіон 3  один з керівників чартизму у Великобританії. Відстоював революційні методи 
 
території Польщі і Пруссії з метою завершення розгрому наполеонівської армії та 
 
звільнення народів Європи від французького панування 
 
флотом у Трафальгарській битві, під час якої був смертельно поранений 
 
боротьби пролетаріату. 1847 р. Став першим робочим депутатом англійського 
 
парламенту 
 
4  герой Вітчизняної війни 1812 року. Учасник Італійського та Швейцарського 
 
походів О. В. Суворова, воєн із Францією, Швецією, Туреччиною. У Бородинській 
 
битві очолював ліве крило російських військ; був смертельно поранений у бою 
 
10. Визначте подію історії України, яка збігалася за часом із завершенням третього етапу руху 
 
чартистів в Англії.
 
А  Проведення інвентарної реформи на Правобережній Україні;
 
Б  російсько-турецька війна;
 
В  таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Полтаві;
 
Г  діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
 
IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть прізвище одного з головних провідників реакційної внутрішньої політики Миколи 
 
I, який брав активну участь у придушенні повстання декабристів. З 1826 р. — шеф жандармів і 
 
начальник Третього відділення. 
 
Прізвище та ім’я учня ______________________________________
 
9 клас   Тема І. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період 
 
Наполеонівських воєн   Тема ІІ. Європа в добу революцій 1848-1849 рр.
 
Варіант 2
 
I. Обрати одну правильну відповідь
 
1. Визначте ім’я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому належать 
 
слова: «Свобода — це право робити все, що не заборонене законом».
 
А  Вольтер;
 
Б  Монтеск’є;
 
В  Руссо;
 
Г  Дідро.
 
2. Визначте подію, яка відбулася 26 серпня 1789 р.
 
А  Скликання Генеральних штатів;
 
Б  захоплення Бастилії;
 
В  ухвалення Декларації прав людини і 
 
громадянина;
 
Г  ухвалення Конституції Франції.
 
3. Визначте назву французького політичного клубу, заснованого як «Товариство друзів прав 
 
людини і громадянина».
 
А  Клуб жирондистів;
 
Б  клуб фельянів;
 
В  клуб кордильєрів;
 
Г  клуб якобінців.
 
4. Визначте ім’я автора найбільш радикального конституційного проекту декабристів.
 
А  П. Пестель;
 
Б  М. Муравйов;
 
В  С. Трубецький;
 
Г  К. Рилєєв.
 
5. Визначте назву документа, зміст якого відповідає наведеному.
 
1) Знищення колишнього правління;
 
2) утворення тимчасового правління до встановлення постійного, виборного;
 
3) вільний друк, відтак знищення цензури;
 
4) вільне відправлення богослужіння всіх релігій;
 
5) знищення права власності поширюється на людей.
 
А  Конституція;
 
Б  «Руська Правда»;
 
В  національна петиція 
 
чартистів;
 
Г  Маніфест до 
 
російського народу.
 
6. Визначте подію, яка відбулася пізніше.
 
А  Проведення першої парламентської реформи в 
 
Англії;
 
Б  битва під Ватерлоо;
 
В  сенат Франції призначив Наполеона довічним 
 
консулом;
 
Г  повстання на Сенатській площі в Петербурзі.
 
II. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)
 
7. Визначте імена англійських прем’єр-міністрів від партії торі.
 
А_Лорд Грінвіль;
 
Б  У. Пітт;
 
В  Д. Каннінг;
 
Г  віконт Мельбурн;
 
Д  С. Персеваль.
 
8. Визначте держави, які придбали додаткові території в результаті рішення Віденського 
 
конгресу.
 
А  Росія;
 
Б  Австрія;
 
В  Іспанія;
 
Г  Пруссія;
 
Д  Франція.
 
III. Встановіть відповідність
 
9. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фактами їхньої біографії.
 
А  Олександр I 1  один з лідерів лівого крила чартизму і засновник міжнародного 
 
Б  Карл Х 2  російський імператор з 1801 р. На початку царювання проводив 
 
В  Гарні Джордж
 
Джуліан 
 
10. Визначте подію в історії України, яка збігалася за часом з призначенням Наполеона довічним 
 
консулом Франції.
 
А  Похід «У Таврію за волею»;
 
Б  заснування Харківського університету;
 
В  скасування магдебурзького права в Києві;
 
Г  утворення Київського генерал-губернаторства.
 
IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
11. Запишіть назву одного з напрямів російської громадської думки середини XIX ст., 
 
представниками якого були: Т. Грановський, В. Боткін, К. Кавелін. 
 
революційного товариства «Братські демократи», член Союзу комуністів, I 
 
Інтернаціоналу 
 
помірковано-ліберальні реформи. За його часів до складу Росії увійшли Грузія, 
 
Фінляндія, Бессарабія. Один з організаторів Священного союзу 
 
3  лідер руху чартистів, заснував «Лондонську асоціацію робітників» 
 
4  король з династії Бурбонів. За часів Реставрації був одним з лідерів 
 
ультрароялістів. Ставши королем 1824 р., проводив украй реакційну політику