9 ВІ Урок № 23 Велика Британія в останній третині ХІХ ст.

9 ВІ Урок  № 23  Велика Британія в останній третині ХІХ ст.
9 ВІ Урок 23  Велика Британія в останній третині ХІХ ст.
 
Мета уроку: навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; пояснювати причини втрати 
 
Англією промислового лідерства; розвивати вміння висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і 
 
політичного розвитку Великої Британії в останній третині ХІХ ст.; аналізувати внутрішню та зовнішню політику 
 
Великої Британії в останній третині ХІХ ст.; показувати на карті колоніальні володіння Великої Британії; 
 
характеризувати третю виборчу реформу; давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Гладстону, 
 
Дізраелі; застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «протекціонізм», «ліберальна партія», «консервативна 
 
партія», «гомруль», «лейбористська партія», «тред-юніони», «Фабіанське товариство», «протекторат», «домініон».
 
Історичні діячі: В. Гладстон, Б. Дізраелі.
 
Основні події: 1870 р. - проголошення програми самоуправління Ірландії в межах Британської імперії - гомруль. 
 
1884–1885 рр. — Третя виборча реформа; 1888 р. - Е. Батлер випустив перший вітчизняний автомобіль; 1899–1902 
 
рр. — англо-бурська війна;
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: комбінований.
 
І. Актуалізація знань учнів
 
1. Виправте помилкові твердження.
 
1) До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював канцлер, який 
 
скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів виконавчою владою. (До 
 
складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював імператор, який скликав і 
 
розпускав парламент, що складався з двох палат, володів законодавчою владою.)
 
2) В імперії з’явилася власна валюта - «французьке золото».
 
(В імперії з’явилася власна валюта - марка, яка була створена за «французьке золото» — 
 
контрибуцію, отриману від Франції.)
 
Велика Британія в останній третині ХІХ ст.
 
Хід уроку\