9 ВІ Урок № 28 Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм

9 ВІ Урок № 28 Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм
9 ВІ Урок 28 Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм
 
Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; характеризувати завершення 
 
територіального поділу світу; пояснювати суть колоніального гніту країнах у країнах Азії, Африки та Латинської 
 
Америки, суперечливі наслідки колоніального панування; аналізувати суть військових конфліктів, пов’язаних з 
 
перерозподілом колоній; показувати на карті колоніальний поділ світу наприкінці ХІХ ст., колонії та напівколонії; 
 
висвітлювати становище народів Азії, Африки та Латинської Америки під владою європейських колонізаторів; 
 
застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «територіальний поділ світу», «колонії», «напівколонії», 
 
«колоніалізм», «концесія».
 
Основні події: 1869 р. — відкриття Суецького каналу.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Актуалізація знань учнів  Бесіда за запитаннями
 
1. Дайте визначення поняттям «метрополія», «колонія».
 
2. Коли європейські держави почали захоплювати колонії?
 
3. Назвіть найбільші колоніальні держави.
 
4. Назвіть регіони, які найбільш активно освоювалися європейцями.
 
5. Які події сприяли європейській колонізації?
 
Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм
 
Хід уроку