9 ВІ Урок № 29 Британське володарювання в Індії

9 ВІ Урок № 29  Британське володарювання в Індії
9 ВІ Урок 29  Британське володарювання в Індії
 
Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; характеризувати політику 
 
Великої Британії щодо Індії; висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії; описувати повстання 
 
сипаїв у другій половині ХІХ ст.; характеризувати діяльність Індійського Національного Конгресу (ІНК); 
 
застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.
 
Основні поняття: «Сипаї», «ІНК».
 
Основні події:
 
• 1857–1859 рр. — повстання сипаїв;
 
• 1885 р. — утворення Індійського національного конгресу.
 
Історичні діячі: Б. Тілак.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Актуалізація знань учнів
 
Бесіда за запитаннями
 
1. Яким чином Індія перетворилася на англійську колонію?
 
2. Які повноваження мала Ост-Індська компанія?
 
3. Назвіть особливості соціальної структури індійського суспільства.
 
4. Які ознаки господарського життя були характерні для Індії у XVI–XVIII ст.?
 
Британське володарювання в Індії
 
Хід уроку
 
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ до уроку Британське володарювання в Індії