9 ВІ Урок № 30 Китай у другій половині ХІХ ст.

9 ВІ Урок № 30  Китай у другій половині ХІХ ст.
9 ВІ Урок 30  Китай у другій половині ХІХ ст.
 
Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; пояснювати причини 
 
самоізоляції Китаю; висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай; описувати рух тайпінів; 
 
характеризувати політику самозміцнення Китаю; характеризувати повстання тайпінів; застосовувати та пояснювати 
 
терміни та поняття «тайпіни», «іхетуані».
 
Основні події: 1644–1911 рр. — правління династії Цинь; 1840–1842, 1856–1860 рр. — «опіумні» війни; 1850–1864 
 
рр. — рух тайпінів; 1898–1900 рр. — повстання іхетуанів.
 
Історичні діячі: Цисі, Хун Сюцюань.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
І. Актуалізація знань учнів Бесіда за запитаннями
 
1. Опишіть державний устрій Китаю в XVII — І пол. XIX ст.
 
2. Охарактеризуйте духовне життя китайського суспільства. У чому полягали його особливості?
 
3. Як ви вважаєте, чим була викликана політика самоізоляції Китаю?
 
ІІ . Мотивація навчальної діяльності
 
У ч и т е л ь. Понад 100 років Китай дотримувався політики «самоізоляції». Що принесло 
 
Китаю «відкриття» його європейцями?
 
ІІІ . Вивчення нового матеріалу
 
Китай у другій половині ХІХ ст.