9 ВІ Уроки 33-34 Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII - у XIX ст. Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва

9 ВІ Уроки 33-34    Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII - у XIX ст.   Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва
Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII - у XIX ст. (4 години)
 
9 ВІ Уроки 33-34  Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва 
 
Мета уроку: розвивати вміння  характеризувати духовне життя країн Європи та Америки у ХVІІІ — наприкінці 
 
ХІХ ст., розвиток науки і техніки, суспільних наук, розвиток філософської, економічної, соціальної й політичної 
 
думки, літературу і мистецтво, культуру народів Азії й Африки; застосовувати та пояснювати терміни та поняття: 
 
«генетика», «мікробіологія», «психологія», «крекінг», «елементарна частинка», «рентген», «радіоактивність», 
 
«романтизм», «реалізм», «Барбізонська школа», «класицизм», «критичний реалізм», «натуралізм», «символізм», 
 
«акмеїзм», «імпресіонізм», «модернізм», «неоромантизм», «аванґардизм», «кубізм», «супрематизм», 
 
«абстракціонізм».
 
Основні події: 1807 р. - поява першого пароплава; 1814 р. - поява першого паровоза; 1831 р. - відкриття явища 
 
електромагнітної індукції; 1883 р. - винахід станкового кулемета; 1897 р. - відкриття першої елементарної частинки.
 
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 
Хід уроку