АНКЕТА учасника ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»

АНКЕТА учасника ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»

АНКЕТА

учасника ІІ (обласного) туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

Прізвище, ім’я та по батькові  Гриценко Андрій Петрович

Дата і місце народження  17 вересня 1976 року, село Слоут Глухівського району Сумської області

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефоном, e-mail  будинок 79, вулиця Первомайська, село Слоут, Глухівський район, Сумська область,  41436, телефон (095) 071-07-47, e-mail: gridank@mail.ru  

Паспортні дані  серія МА, № 017397, виданий Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області 24 листопада 1995 року,  зареєстрований: село Слоут, вулиця Первомайська, будинок 79, 5  грудня 1995 року

Ідентифікаційний код  2801910392

Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом  Сумський державний педагогічний інститут імені А. С.  Макаренка, 1998 рік, «Історія України, всесвітня історія та практична психологія»;  Бердянський державний педагогічний університет, 2015 рік, аспірант кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін.

Місце роботи Слоутський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Волошка» Глухівської районної ради Сумської області, телефон (05444) 6‑64-38, e-mail: slout_nvk@i.ua

Стаж роботи:                загальний 17 років

у тому числі педагогічний: 17 років

Кваліфікаційна категорія  спеціаліст вищої категорії

Звання  «старший учитель»

Державні нагороди, відзнаки  грамота голови Сумської обласної ради, 2014 рік; грамота управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 2010, 2011 рр.;  почесна грамота голови Глухівської районної державної адміністрації, 2012 рік;  грамота відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації, 2013 рік;  сертифікат про занесення на районну Дошку Пошани «Педагогічна гордість Глухівщини», 2014 рік; подяка Міністерства освіти і науки України за якісну і змістовну підготовку колег по оволодінню програмою «Intelâ Навчання для майбутнього» та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес, 2009 р.

Класи, у яких викладаєте  9 – 11

Мова викладання  українська

Проблема (тема, над якою працюєте)  «Створення та використання комплексного інформаційного ресурсу у процесі викладання історії як засіб формування у школярів інформаційної компетентності».»

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються  метод проектів, використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, робота в малих групах, інтерактивні методи «займи позицію», «уявний мікрофон», дискусія тощо

Адреса власного сайту, блогу  https://gritsenko-andrij-petrovich.webnode.com.ua/https://ahrytsenko.blogspot.com/

Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку  Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії / К. ОБаханов. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 239 [1] с.: табл.;  Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / К. О. Баханов. – Донецьк: ТОВ Юго-Восток, 2005. – 384 с.;  Бураков Ю. В. Всесвітня історія: новітні часи: Підручник для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. / Ю.В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан. – К.: Генеза, 2005; Гриценко А.П. Усі уроки «Всесвітня історія». 7 клас/ А.П. Гриценко.– Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 190 с.;  Гриценко А. П. Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 10 кл. Стандартний та академічний рівні – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 239 с.; Гриценко А. П. Усі уроки до курсу «Історія України». 10 клас. Стандартний та академічний рівні. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 221 с.;  Гриценко А. П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас. В 3-х ч. / А. П. Гриценко – Х.: Вид. група «Основа», 2012;  Гриценко А. П. Хрестоматія з історії України. 11 кл. / А. П. Гриценко. В 2-х ч. - Х: Вид. група «Основа», 2011.;  Книга для читання з історії Стародавнього світу. В 2-х ч. / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 с.;  Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Т. В. Ладиченко. – К.: Грамота, 2011. – 224 с.: іл.;  Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень / Т. В. Ладиченко, С. О. Осмоловський. - К.: Генеза, 2010. – 302 с.: іл.;  Малієнко Ю. Б. Проблеми вивчення повсякденності на кроках історії середніх віків. На прикладі теми «Населення, природа і матеріальний світ європейського середньовіччя» / Ю. Б. Малієнко // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 44-48;  Мокрогуз О. П. Всесвітня історія. 1914-1939. 10 [клас]: Тести для темат. оцінювання / О. П. Мокрогуз, А. О. Єрмоленко. - Х.: Ранок, 2007. - [48] с.; Полянський П. Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. Б. Полянський. - К. : Генеза, 2002. – 286 с.: іл.;  Полянський П. Б. Всесвітня історія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П. Б. Полянський. – К.: Генеза, 2010. – 256 с.: іл., карти.;  Полянський П. Б. Всесвітня історія. 11 клас: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, акад. рівень / Павло Полянський. - К.: Генеза, 2011. – 288 с.: кольор. іл., табл., карти.;  Пометун О. І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.: табл.;  Пометун О.І. Історія України. 10 клас. Підручник (рівень стандарту, академічний рівень) / О.І. Пометун, Н.М. Гупан, Г.О. Фрейман. – К.: Світ знань, 2010; Пометун О.І. Основи критичного мислення: навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи / О.І.Пометун, Л.М.Пилипчатіна, І.М.Сущенко, І.О.Баранова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216 с.;  ППЗ «Електронний атлас з курсу «Всесвітня історія. 10 клас» / О. В. Барладін [Електронний ресурс]. – К.: ЗАТ « Інститут передових технологій», 2006. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.  12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.;  ППЗ «Всесвітня історія. 10 клас». [Електронний ресурс] - Оптичний диск. - К., ТОВ "АВТ лтд.", 2004.  12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.;  Хрестоматія з історії України. 10 клас: в 2 ч. / Упорядник А. П. Гриценко; Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас: в 3 ч. / Упорядник А. П. Гриценко [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. –2013-2015. – Режим доступу:https://gritsenko-andrij-petrovich.webnode.com.ua/uchnyam/p%D1%96druchniki/khrestomatiya-vsesvitnya-istoriya-11-klas/(дата звернення 15.04.2015) – Назва з екрана.;  Хрестоматія з історії України. 10 клас.: в 2 ч. / Упорядник А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – Ч. 1. - 127 с.; Ч. 2. - 127 с.

Педагогічне кредо: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно і  де та як я можу ці знання застосувати. Вік живи – вік учись», - говорить народна мудрість. Адже здобуваючи нову інформацію зрізних інформаційних ресурсів виходиш на новий виток розвитку і з успіхом ділишся своїм все новими і новим досвідом з іншими: учнями та колегами».

Педагогічний портрет:    Визнання вчительської праці 

Шкільний дзвоник ще довго калатав такою звичною за десять років мелодією у його серці. А в душі роїлась думка, як там буде в Сумах, в інституті. Чи покориться вища освіта сільському хлопцеві.

Але ті хвилювання були марними. Як на одному подиху пройшов вступний письмовий іспит з історії. Далі – більше: подальше навчання приносили студенту Андрію Гриценку лише  приємні хвилини. Підготовка до семінарів, пошукова робота в бібліотеках для написання курсових робіт все більше і більше заохочували до навчання і наукової роботи.

Четвертокурсником він знову переступив поріг рідної школи. Гамірна малеча, що гасала по шкільним коридорам, з цікавістю поглядала на молодого вчителя. І знову в душі, тепер вже успішного студента, пташкою затьохкала все таж думка, а чи признають як Вчителя, чи не буде він гірше за своїх педагогів.

Перший урок в житті. Він пам’ятний до крупинок і зараз: в 7 класі в такому рідному кабінеті історії, в якому вихором промайнуло власне шкільне життя. Хвилювався молодий учитель, хвилювались перед незнайомцем і школярі. Але перший контакт і таке горде питання відмінниці: «Андрій Петрович, розкажіть нам про київських князів», розставило все на свої місця. Вчитель-практикант вів свою бесіду, а семикласники слухали і навіть не осмілились нагадати історику, що вже продзвенів дзвоник і почалась перерва. Практика пролетіла на одному диханні. Тож і наступного року, на п’ятому курсі крім свого вже 8 класу молодий педагог просився викладати улюблену історію і в п’ятому, і дев’ятому класах.

Після отримання диплома Сумського педагогічного інституту з відзнакою, не дивлячись на перспективи стати київським аспірантом і науковцем, Андрій Гриценко знову повернувсь до своєї рідної Слоутської школи. Але вже відкривав її двері в якості вчителя. Яке загадкове і горде слово – Вчитель.

Життя по одному ритму з підростаючим поколінням, все нова і нова інформація для дітей. А скільки дзвоників звучить лише за один рік. А наш герой якраз вже вдруге закінчує одинадцятилітку та рідний вуз, спочатку, як учень і студент, а потім і як вчитель, завуч і, навіть, директор.

Як пройшов цей час. Колеги говорять змістовно і продуктивно. Після двох років роботи молодому фахівцю довірили відповідальну шкільну посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. З головою він поринув у нову і цікаву роботу. Але бажання займатись творчістю від цього лише ставало більшим. Одночасно писав до газети, але не полишав роботу в школі. Перша ж атестація і комісія висловлює одноголосне рішення: «присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Відповідальна і творча робота на два фронти: важка і легка одночасно. Це і науковий розподіл праці, і психологічне чергування різних видів діяльності. І  все нові і нові результати і визнання. «Вісім років роботи завучем промайнули, як одна миттєвість, як підготовка і проведення педагогічної ради з елементами інноваційної діяльності, - розповідає А. Гриценко. – Хвилювався, напевно, більше, чим коли ставав заступником вперше. Шість років тому районна атестаційна комісія встановила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», ще через два – звання «Старший учитель». Активна і результативна участь у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінаціях «Історія» та «Правознавство» дали свої плоди.

В освіті, як ніде, треба постійно бути на вістрі розвитку. Педагогіка і  методика викладання ніколи не стоять на місці. Самоосвіти виявилось замало. Андрій Петрович впроваджує сучасні інтерактивні методи роботи, має результати роботи з обдарованими  та здібними дітьми. У 2013 році він вступив до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету. У співпраці з науковим керівником професором Костянтином Олексійовичем Бахановим дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук була написана за два роки (замість чотирьох). В жовтні 2015 року відбувся її успішний захист у відділі суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

А паралельно нове випробовування – посада директора навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад. І сумнівався, і прагнув її, одночасно. Адже відповідальності і можливості себе реалізувати та проявити більше. Я вже не молодий фахівець, а досвідчений вчитель!

Даю згоду на внесення інформації в базу даних, обробку моїх персональних даних (згідно з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.

                                                    

                                                              Підпис учасника ___________________      

Дата ________________