Гриценко А.П. Використання ігор під час роботи з інформаційними ресурсами на уроках історії в старших класах // Ігри у навчанні історії в школі / Автор-упор. К.О.Баханов. – Х.: Вид. група «Основа», 2013 – С. 66-74. (Б-ка журн. «Історія та правознавство")

Гриценко А.П. Використання ігор під час роботи з інформаційними ресурсами на уроках історії в старших класах // Ігри у навчанні історії в школі / Автор-упор. К.О.Баханов. – Х.: Вид. група «Основа», 2013 – С. 66-74. (Б-ка журн. «Історія та правознавство")
Цей посібник присвячений розробкам давніх друзів нашого видання — вчених-методистів Бердянського державного університету, які вже понад 20 років під керівництвом йрбфесора Костянтина Олексійовича Баханова плідно працюють над розв’язанням 'актуальних проблем методики навчання історії.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
Ігри у навчанні історії в школі / Автор-упор. К. О. Баханов. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 96с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10(118)).
 

Використання ігор при роботі з інформаційними ресурсами на уроках історії в старших класах

 

У статті досліджується доцільність використання дидактичних ігор на різних етапах уроку історії. Автором аналізуються можливості дидактичної гри при роботі з інформаційними ресурсами в розрізі основних етапів її проведення та діяльність самих учнів в залежності від етапів сформованості інформаційної компетентності у старшокласників. Зроблено спробу класифікувати дидактичні ігри та інформаційні ресурси, що використовуються на уроці історії.

Ключові слова: дидактична гра, інформаційні ресурси, етапи організації гри, інформаційна компетентність.  

  Текст статті СКАЧАТИ 

Підписано до друку 10.10. 2013