Хрестоматія з історії Стародавнього світу. [Текст] / упоряд. А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 02(122)).

Хрестоматія з історії Стародавнього світу. [Текст] / упоряд. А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 02(122)).

Хрестоматія з історії Стародавнього світу. 6 клас/ упорядн. Гриценко А.П.- Х.: Основа, 2014. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"). - Вип. 2.

Хрестоматія впорядкована знідно з чинною програмою для 5-9 кл. (2012 р.) та відповідно до змісту підручників для 6-го кл. О.Г. Бандровського, В.С. Власова. Історія (інтегрований курс) та О. Пометун, П. Мороза, Ю. Малієнко. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). Для учнів, вчителів і студентів педагогічних навчальних закладів.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Підписано до друку 12.02. 2014 р.