Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 1 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04(112)).

Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 1 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04(112)).

Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 1 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04(112)).

Пропонований посібник містить документи, статистичні відомості до навчального курсу «Історія України. 10 клас і розроблений у повній відповідності з чинною програмою.
Розрахований на методистів, учителів і студентів пєдагічних вишів.
 
 
Підписано до друку 11.04. 2013 р.