Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 2 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(113)).

Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 2 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(113)).

Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 2 /Упорядник А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(113)).

Пропонований посібник містить документи, статистичні відомості до навчального курсу «Історія України. 10 клас і розроблений у повній відповідності з чинною програмою.
Розрахований на методистів, учителів і студентів пєдагічних вишів.
 
Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. Частина 1 / Х91 упоряд. А. IX. Гриценко. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 126 [2] с. —(Б-кажурн. «Історія та правознавство». Вип. 08(116)).
 
 
Підписано до друку 17.05. 2013 р.