ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

ОСНОВНІСКЛАДОВІ інформаційної компетентності МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

А. П. Гриценко

кандидат педагогічних наук, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, старший викладач, grikand@ukr.net

УДК 37.315.5

У даній статті аналізуються основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії. Представлено використання декількох варіантів даного поняття в науковій літературі та навчально-методичній документації: «інформаційна компетентність», «інформаційно-цифрова компетентність», «інформаційно-комунікаційна компетентність». Зосереджено увагу на ряду відмінностей щодо назви інформаційної компетентності та її складових у майбутніх учителів від учнів закладів загальної середньої освіти з якими вони будуть працювати у своїй професійній діяльності.Гриценко_Стаття_УПЖ.pdf (379140)