ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 8 клас

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 8 клас

Всесвітня історія. 8 клас

Дата уроку

Тема уроку

Програма

Поняття, терміни

Події, дати

Картосхема

Історичні постаті

Домашнє завдання

1

03.09.

Вступ

Ознайомлення учнів із завданнями й структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси.

Хронологічні межі й періодизація. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення.

Новий час; періодизація; цивілізація,  стани; держава, політика

Кінець ХУ - початок XX ст. - Новий час;  кінець ХУ-ХУІІІ ст. - ранній Новий час;

ХІХ - початок XX ст. - пізній Новий час

Ліхтей І.М. Всесвітня історія. Новий час (ХV – ХVІІІ ст.) : Підруч. для 8 кл.  – К,: Грамота, 2008. -   С. 6-9.

Ранній Новий час (кінець XV - перша половина XVII ст.)

Тема 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (2 години)

2

10.09

Відкриття європейців

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV- XVI ст. Подорожі португальців. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Перша навколосвітня подорож. Відкриття морського шляху до Індії. Завоювання Нового Світу.

 «Великі географічні відкриття», «революція цін», експедиція, каравела, майя, ацтеки, інки, Новий світ, факторія, монополія,

12 жовтня 1492 р. – відкриття Америки Х. Колумбом;

1498 р. – відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою;

1519-1522 рр. - перша навколосвітня подорож Фернандо Магелана.

 

Хрисофор Колумб, Амеріго Веспуччі, Васко да Гама, Фернандо Магеллан,

С. 14 – 23.

3

17.09

Завоювання Нового Світу

Конкістадори у Новому Світі. Доколумбові цивілізації Америки.. Перші колонії. Освоєння європейцями Північної Америки. Наслідки Великих географічних відкриттів.

Революція цін, синтез, колонія, колонізація, Конкіста, конкістадори, Вест-Індія, Нова Іспанія, Латинська Америка

1494 р. - Тордесільяський договір;

 

 

Ернан Кортес, Б. Діаш, Франсіско Пісарро, А. Веспуччі.

С. 24 - 30

Тема 2. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ (2 години)

4

24.09

Матеріальний світ і суспільство

Матеріальний світ і суспільство. Технічні вдосконалення. Господарювання. мануфактури, капіталізм. Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки.

Біржа, акції, капітал, аркебуза, капіталізм, мануфактура, буржуазія, абсолютизм, протекціонізм, нове дворянство, фермери, комфорт, наймані робітники, меркантилізм.

Характеризувати:

життя і побут людини раннього Нового часу; вплив людини на природу; шлюб, сім’ю та становище жінки;

 

Герард Меркатор, Еразм Ротердамський, 

С. 31 – 39.

5

01.10

Повсякденне життя Західної Європи

Повсякденне життя Західної Європи. Житло і хатнє начиння. Зміни в харчуванні. Правила застілля. Одяг і мода.

 

повсякденне життя західноєвропейського суспільства.

 

 

С. 40- 48.

Тема 3. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ (2 години)

6

08.10

Реформація в Німеччині

 

Німеччина напередодні Реформації. Реформація в Німеччині. Мартін Лютер і початок Реформації. Народна Реформація. Від народження протестантизму до Аугсбурзького миру. Аугсбурзький мир

Реформація, гуманізм, Селянська війна, буржуазна революція, індульгенція. Характерні риси реформаційних учень.

 

1517 р. - виступ Мартіна Лютера проти зловживань індульгенціями (видання «95 тез»);

1524 – 1525 рр. – Селянська війна в Німеччині;

1555 р. – Аугсбургський релігійний мир.

Карта с. 50.

Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Папа Лев Х, Карл V Габсбург, Філіп Меланхтон.

С. 50 – 58.

7

15.10

Поширення Реформації та Контрреформація

Реформація в Женеві і поява кальвіністської церкви. Перехід папства до Контрреформації. Поширення Реформації та Контрреформація.

Кальвінізм. Орден єзуїтів Тридентський собор.

Лютеранство, кальвінізм, англіканська церква, Контреформація, Орден Єзуїтів, протестантизм, рейхстаг, пресвітер

1534 р. – створення Ордену єзуїтів;

1540 р. – офіційне заснування ордену «Товариство Ісуса»;

1545-1563рр. - Тридентський собор.

 

Жан Кальвін, Генріх VІІІ, Ігнасіо Лойола, Папа Павло ІІІ.  

С. 59 – 65.

Тема 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (6 годин)

8

22.10

Історія Франції

Народження абсолютизму. Ранній французький абсолютизм. Релігійні війни. Генріх IV. Кардинал Ришельє.

Буржуазія, Реформація, громадянська війна, релігійні війни, Варфоломіївська ніч, гугеноти, сеньйор, секуляризація, Генеральні штати.

1562 р. – початок громадянських (релігійних) війн;

24 серпня 1572 р. - Варфоломіївська ніч;

1594-1610 рр. – правління Генріха ІV Бурбона;

1586 – 1642 рр. – роки життя Рішельє.

Карта с. 68. 

Людовік ХІ, Франциск І, Генріх ІІ, Карл ІХ, Генріх ІV, Кардинал Арамн-Жан дю Плессі Ришельє.

С. 68 - 78

9

05.11

Розвиток Іспанії

Іспанія на межі ХV—ХVІ ст. Правління Карла V. Філіп II. Занепад Іспанії. Іспанія в XVI ст. Приєднання Португалії.

Автодафе, комунерос,

1516-1555 р. – правління Карла І (V);

1519 р. – проголошення Карла І Карлом V – імператором Священної Римської імперії;

1555-1598 рр. – правління Філіппа ІІ.

Карта с. 79.

Карл І (V), Філіпп ІІ.

С. 79 – 84.

10

12.11

Нідерландська республіка

Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Гьози і Вільгельм Оранський. Народження республіки.

Інквізиція, гези, реформація, єретик, буржуазна революція, Утрехтська унія, республіка, національно-визвольна війна.

1566 р. – «іконоборче повстання» - початок національно-визвольного руху у Нідерландах;

1579 р. – Утрехтська унія;

1609 р. – перемога Нідерландської революції.

1648 р. – Вестфальський мир та визнання Республіки Об’єднаних провінцій; 

Карта с. 86.

Карл, Філіпп ІІ, герцог Альба, Вільгельм Оранський.

С. 85 – 92.

11

19.11

Англійське королівство

 

++

Зміни в суспільстві. Процес обгороджування. Королівська Реформація. Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів.

Лорд-паупер, джентрі, «Криваве законодавство», обгороджування, мануфактура, нове дворянство, англіканська церква, «39 статей», ієрархія, єпископ, пуританство, «Непереможна армада», Велика Британія.

1534 р. – «королівська реформація»;

1549 р. – повстання Роберта Кета;

1558-1603 рр. – правління Єлизавети І Тюдор;

1571 р. – прийняття «39 статей» - основа англіканської церкви;

1588 р. – розгром «Непереможної армади».

Карта с. 94.

Генріх VІІ, Генріх VІІІ, Анна Болейн, Едуард VІ, Єлизавета І Тюдор, Роберт Кет, Марія Тюдор, Марія Стюарт, Яків І, Ф. Дрейк.

С. 93 - 101.

12

26.11

Міжнародні відносини

Характер міжнародних відносин. Народження постійної дипломатії. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.

Тридцятилітня війна, суверенітет, ліга, Вестфальський мир. 

1618-1648 рр. - Тридцятилітня війна;

24 жовтня 1648 р. – Вестфальський мир.

Карта с. 102.

Династія Габсбургів; Альбрехт Валлентштейн, Густаф-Адольф.

С. 101 - 107.

13

03.12.

Урок узагальнення

Характеризувати: доколумбові цивілізації Америки; причини, передумови та наслідки Великих географічних відкриттів; нову картину світу західноєвропейців.

Особливості розвитку німецького гуманізму; стан католицької церкви напередодні Реформації; причини, характер та значення Реформації; особливості контрреформації.

Особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі; особливості раннього абсолютизму.

С. 108 - 110.

Тема 5. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ (2 години)

14

10.12

Народження нової культури

Італійські гуманісти. Гуманізм за Альпами. Поява утопій. Політичні теорії.

 

1469-1527 – Нікколо Мак’явелллі;

1478-1535 – Томас Мор;

1513 р. – публікація книги «Державець».

 

Нікколо Мак’явелллі; Томас Мор,

С. 112, 131-

15

17.12

Мистецтво Високого Відродження

Новий тип творчої людини. Італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів.

Реалізм, експеримент, Високе Відродження, алегорія, диспут, ідеал, емпіризм, гуманізм, натурофілософія, пейзаж, натюрморт, сюжет, жанр.

1452-1519 рр. – роки життя Леонардо да Вінчі; 1471-1528 – Альбрехт Дюрер; 1475-1564 – Мікеланджело Буонароті, 1477-1576 – Тиціан; 1483-1520 – Рафаель Санті; 1577-1640 – Рубенс; 1599-1660 – Веласкес; 1606-1669 – Рембрандт.

 

Леонардо да Вінчі; Альбрехт Дюрер; Мікеланджело Буонароті, Тиціан; Рафаель Санті; Рубенс; Веласкес; Рембрандт Ван Рейн.

С. 66, 112 – 123.

Тема 6. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. (2 години)

16

24.12

Освіта та наука

Досягнення науки та тягар марновірства. Нові знання про Всесвіт. Пошук нових способів пізнання світу. Досягнення медицини. «Полювання на відьом».

Трагедія, комедія, драма, фреска, марновірства, мініатюра, риторика, логарифм, бароко.

1475-1543 рр. – роки життя Миколи Коперника; 1478-1535 – Томас Мор; 1530-1585 – Жан Боден; 1548-1600 – Джордано Бруно; 1561-1626 – Френсіс Бекон; 1564-1642 – Галілео Галілей; 1571-1630 – Йоганн Кеплер; 1596-1650 – Рене Декарт.

 

Миколай Коперник; Томас Мор; Джордано Бруно; Парацельс, Френсіс Бекон, Йоганн Кеплер; Галілео Галілей, Рене Декарт

С. 124 – 130.

17

14.01. 2015

Література й мистецтво

 

Характер європейської культури. Драматургія та театр. Літературні образи Мігеля Сервантеса. В. Шекспір і театр. Мистецтво доби бароко.

Бароко, експеримент, Високе Відродження, алегорія, диспут, ідеал, емпіризм, гуманізм, гравюра, бароко, натурофілософія, пейзаж, натюрморт, сюжет, жанр

1547-1616 – Мігель де Сервантес;; 1564-1616 – Вільям Шекспір;

1573-1610 – Мікеланджело да Караваджо;

1577-1640 – Пітер Рубенс

Найвідоміші твори митців Високого Відродження: «Джоконда», «Таємна вечеря», «П’єта», «Страшний суд», «Сікстинська Мадонна», «Афінська школа», «Сільське весілля».

Твори видатних митців доби бароко: «Повернення блудного сина», «Портрет інфанти Маргарити», «Ромео і Джульєтта», «Король Лір», «Гамлет», «Отелло».

Пітер Брейгель, Мігель де Сервантес; Джордано Бруно; Вільям Шекспір, Мікеланджело да Караваджо, Пітер Пауль Рубенс.

 С. 132 – 136.

Тема 7. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО (4 години)

18

21.01.

Польська держава

Фільварково-панщинна система. Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої. Зовнішня політика. Культура.

фільварок, кмет, магнат, шляхта, сейм, уніати, унія, експансія, Річ Посполита, Контреформація.

1530-1584 рр. – роки життя польського поета і драматурга епохи Відродження Яна Кохановського;

1 липня 1569 р. – Люблінська унія – утворення Речі Посполитої;

1558 – 1583 рр. – Лівонська війна;

1596 р. – Берестейська церковна унія;

1618 р. – Деулінське перемир’я з Московщиною;

карта с. 144.

Сигізмунд ІІ Август, Миколай Радзивіл, Стефан Баторій, Владислав ІV, Ян Кохановський.

с. 138 – 146.

19

28.01

Московська держава за Івана ІV

 

Правління Івана IV Грозного. Смутний час.

Опричнина, Лівонська війна, Судебник, «Стоглав», дворянство, бояри, вотчина, терор, Церковний собор, прикази, посадські люди.

1547-1584 рр. – правління Івана ІV;

1550 р. – прийняття «Судебника»;

1565-1572 рр. – опричнина;

1558 – 1583 рр. – Лівонська війна;

1561 р. – відкриття Храму Василія Блаженного;

 

карта с. 149.

Іван ІV Грозний, Єрмак Тимофійович.

с. 147 – 150.

20

04.02

Московська держава в ХVІІ ст.

Воцаріння династії Романових. Росія і українські землі. Культура.

«Смутні часи», «семиборящина», інтервенція, Земський собор, самодержавство, церковний розкол, патріарх, «третій Рим».

1598 р. – обрання нового царя Бориса Годунова;

1606 р. – повстання під керівництвом І. Болотникова;

1612 р. – розгром іноземної інтервенції;

21 лютого 1613 р. – початок правління династії Романових;

1645-1676 рр. – царювання Олексія Михайловича Романова;

1649 р. – остаточне закріпачення селян у Росії;

1670-1671 рр. – повстання під проводом С. Разіна.

карта с. 152.

Іван Болотников, Борис Годунов, Лжедмитрій, Василій Шуйський, Кузьма Мінін, Дмитро Пожарський, Михайло Романов, Олексій Михайлович, Степан Разін.

с. 150 – 158.

21

11.02

Узагальнення з теми

Особливості Італійського та Північного Відродження, діяльність видатних учених.

Характерні риси державного устрою Речі Посполитої та Московської держави. Основні стани суспільства, досягнення культури (Храм Василія Блаженного, «Синопсис»), творчість Яна Кохановського.

 С. 159-161

Новий час. Перша частина (друга половина XVII—XVIII ст.)

Тема 8. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ (9 годин)

22

18.02

Англійська революція XVІІ ст. 

 

Англія напередодні революції. Диктатура Кромвеля. Переворот 1668 р.

 

Буржуазна революція, громадянська війна, пресвітеріани, індепенденти, революція, протекторат, конституційна монархія, «Славна революція», реставрація, протектор, «Біль про права».

1640-1660 р. – Англійська революція;

1645 р. – битва біля Нейзбі, перемога парламенту;

1688-1689 рр. – державний переворот, повалення династії Стюартів («Славна революція»);

1689 р. – ухвалення «Білля про права» - початок конституційної монархії в Англії.

Карта с. 164.

Яків І, Карл, Олівер Кромвель, Яків ІІ, Вільгельм Оранський,

С. 166 – 173.

23

25.02

 

Промисловий переворот в Англії

Початок промислового перевороту.

 

Промислова революція, промисловий

переворот, фабрика, аграрний переворот, огороджування, конкуренція, індустріальне суспільство, тред-юніон.

1643-1727 рр. – роки життя І. Ньютона; 1784 р. – винайдення Джеймсом Уаттом парової машини;

1723-1790 рр. – Адам Сміт.

Карта с. 176.

Ісаак Ньютон, Дж. Уатт, Дж. Харгрівс, Р. Фултон, Дж. Сефенсон, Адам Сміт.

С. 174 – 179.

24

04.03

Франція

Абсолютизм за Людовіка XIV. Двір Короля сонце. Ж.Б. Кольбер. Війни Людовіка XIV. Французький класицизм.

Абсолютизм, анархія, освічений абсолютизм, едикт, кольбертизм, класицизм.

1661-1715 рр. – роки правління Людовіка ХІV («Король-Сонце»);

1665-1683 рр. – кольбертизм – діяльність генерального контролера фінансів Ж.Б. Кольбера.

 

Людовік ХІV, Джуліо Мазаріні, Жан Батист Кольбер.

С. 180 – 184.

25

11.03

Доба Просвітництва.

 

Витоки й зміст Просвітництва. Французьке Просвітництво. Вплив Просвітництва на суспільство. Література і мистецтво. Зміни в повсякденному житті.

Освічений абсолютизм.

просвітництво, енциклопедисти, раціоналізм, технічний прогрес.

1588-1679 рр. – роки життя англійського філософа Томаса Гоббса;

1632-1704 – англійський мислитель Джон Локк; 1689-1755 – французький філософ-просвітник Шарль Луї де Монтеськ’є;

1694-1778 – французький письменник Вольтер (Франсуа-Марі Аруе);

1712-1778 – Жан-Жак Руссо; 1713-1784 – Дені Дідро; 1724-1804 – І. Кант.

 

Іммануїл Кант, Томас Гоббс, Джон Локк, Ш. де Монтеськ’є, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Жан Д’Аламбер, Д. Дідро, І. Ньютон, Готфірд Лейбніц, Карл Лінней, 

С. 186 – 190.

26

18.03

Прусське королівство

 

Нова державна політика Фрідріха ІІ. Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа II.

 

абсолютизм, юнкер, Габсбурги,курфюрст, Просвітництво, багатонаціональна держава, канцлер, Контрреформація,

18 січня 1701 р. – проголошення королівства Пруссія;

1740-1790 рр. – правління австрійської імператриці Марії-Терезії та її сина Йосипа ІІ;

1756-1791 рр. – роки життя Моцарта;

карта с. 193.

Фрідріх І, Ференц ІІ Ракоці, Марія-Терезія, Йосип ІІ, Фрідрії ІІ Великий,

С. 191 – 198.

27

01.04

Росія наприкінці XVII ст.

Московська держава наприкінці XVII ст. Реформи й зовнішня політика Петра І. Двірцеві перевороти.

Мануфактура, стрілецьке військо, самодержавство, Північна війна, Ніштадтський мир, імперія.

1672-1725 рр. – роки життя Петра І;

1700-1721 рр. – Північна війна;

1703 р. – заснування Санкт-Петербурга;

1709 р. - перемога росіян у Полтавській битві;

1721 р. – прийняття Петром І титулу імператора; 

карта с. 207.

Петро І, Карл ХІІ, Август ІІ, І. Мазепа, О.Меншиков, Д.Голіцин, Єлизавета Петрівна

С. 206 – 213.

28

08.04

«Золота доба» Катерини ІІ в Росії

Епоха Катерини II. Правління Павла І. Культура і повсякденне життя. Культура наприкінці XVII - XVIII ст. Зміни у повсякденному житті в Росії XVIІI ст.; зовнішня політика; особливості «освіченого» правління; досягнення російської культури XVIII ст.

Сенат, Синод дворянство, Семирічна війна, «Золота доба», розподіли Польщі

1756-1763 рр. – Семирічна війна;

1762-1796 рр. – правління Катерини ІІ (Софії-Фредеріки-Августи);

1773-1775 рр. - селянська війна під проводом Омеляна Пугачова;

1772,1793, 1795 рр. - поділи Речі Посполитої.

1796-1801 рр. – правління імператора Павла І; 

карта с. 218.

Катерина ІІ, Омелян Пугачов, О. Суворов, М. Ломоносов, Павло І. Видатні діячі російської культури XVIII ст.

С. 214 – 221.

29

15.04

Незалежність Сполучених штатів Америки

Англійські колонії в Північній Америці. Початок боротьби проти метрополії. Проголошення незалежності США; причини, характер і наслідки Війни за незалежність;

колонія, метрополія, «Бостонська бійня», Континентальний конгрес, Декларація незалежності, Версальський мир

1607 р. – перше постійне поселення англійців в Америці - час утворення англійських колоній у Північній Америці;

1770 р. – «Бостонська бійня»;

1774 р. – І Континентальний конгрес;

1775-1783 рр. – війна за незалежність США;

4 липня 1776 р. – проголошення незалежності США прийняття Декларації незалежності США;

карта с. 224.

Джордж Вашингтон, Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон,

С. 222 – 228.

30

22.04

Конституція США

Конституція США. характерні риси

Конституції США .

Характеризувати: найяскравіші події війни за незалежність; діяльність видатних історичних діячів.

 

конфедерація, федерація, президент, республіка, Конгрес, Сенат, палата представників, Конституція, розподіл влади, «Біль про права».

1787 р. – прийняття Конституції США;

1789 р. – затвердження (ратифікація) «Білля про права».

 

 

Даніел Шейс, Джеймс Медісон, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон

с. 228 – 230.

Тема 9. КРАЇНИ СХОДУ (5 годин)

31

29.04

Османська імперія. Персія.

 

Османська імперія та її зовнішня політика. Ослаблення Османської імперії. Перське царство. Правління Надир-шаха.

Османська імперія, Висока Порта, султанат, халіфат, Персія, яничари, гайдуки, диван, шейх,

1520-1566 рр. – роки життя Сулеймана І Пишного;

1683 р.  - розгром турків під Віднем.

 

 

карта с. 232.

Сулейман І, Роксолана, Надир-шах.

С. 232 – 238.

32

06.05

Держава Великих Моголів в Індії

 

Держава Великих Моголів. Релігійне та

культурне життя.

Правління Акбара і Шах Джахана. Проникнення європейців у Індію, встановлення англій- ського володарювання. Релігійне та культурне життя.

деспотія, держава Великих моголів, емір, раджа, Делійський султанат, «Рамаяна», 

1526-1754 рр. – існування мусульманської держави в Індії (імперія Великих Моголів);

1556-1605 рр. – роки правління Джелала ад-дін Акбара;

1630-1652 рр. – будівництво мавзолею Тадж-Махал;

карта с. 239.

Тимур, Бабур, Акбар,

С. 242 – 248. 

33

13.05

Китай та Японія

 

Китай за правління династії Мін. Імперія Цин. Об’єднання та самозакриття Японії. Культура.

деспотія, держава Цзінь (Золота), держава Цин (Чиста),«Священний едикт», «сьогунат Токугава».

1628-1644 рр. – Селянська війна в Китаї;

1644-1911 рр. - панування маньчжурської династії Цін в Китаї;

1689 р. – Нерчинський договір Китаю з

Росією.

карта с. 239.

Мін, Цин, Тимур, імператор Кансі, Токугава.

С. 238 – 242.

34

20.05

Культура і повсякденне життя

 

Класицизм, рококо, Версаль, алегорія, диспут, ідеал, емпіризм, гуманізм, натурофілософія, пейзаж, натюрморт, сюжет, жанр.

1577-1640 – Рубенс; 1599-1660 – Дієго Веласкес; 1606-1669 – Харменс ван Рейн Рембрандт; 1622-1673 – Мольєр (Жан-Батист Поклен), 1660-1731 – Даніель Дефо, 1678-1741 – Антоніо Вівальді; 1685-1750 – Йоганн Себастьян Бах; 1685-1759 – Георг Фрідріх Гендель,

1732-1809 – Франц Йозеф Гайдн; 1749-1832 – Йоганн Вольфанг Гете,

1756-1791 – Вольфанг Амадей Моцарт; 1759-1805 – Фрідріх Шиллер; 

 

Рубенс; Д. Веласкес; Х. Рембрандт, А. Вівальді, Г. Гендель, Й. Бах, Мольєр, Дефо, Гайдн; Моцарт, Гете, Шиллер,

С. 199 – 206.

35

27.05.

Узагальнення з теми

Характерні ознаки промислового перевороту, освіченого абсолютизму, класицизму.

Характеризувати: реформи освічених монархів; нові цінності у житті суспільства; наслідки реформ, революції; досягнення мистецтва.

Знати: характерні риси країн Сходу. Характеризувати: взаємовплив європейської цивілізації і цивілізацій Сходу; основні здобутки культури.

С. 249-253