7 клас

7 клас УРОК № 11 ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

7 клас УРОК № 11 ХРЕСТОВІ ПОХОДИ     7_ВІ   УРОК 11. Тема 2. Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи  Хрестові походи Мета уроку: розвивати в учнів уміння визначати причини хрестових походів, хід подій та результати;...

7 клас УРОК № 13-14 КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ. ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО

7_ВІ_ УРОК 13 Тема 2. Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи  Культура середньовічної Європи. Література та мистецтво Мета уроку: продовжити вивчення культури епохи Середньовіччя, з’ясувати основні риси культури, розглянути архітектурні стилі;...

7_ВІ УРОК 15 Узагальнення з теми «Релігійне та культурне життя середньовічної Європи»

7_ВІ     УРОК 15   Узагальнення з теми «Релігійне та культурне життя середньовічної Європи»   Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків;    рівень теоретичних знань дат, фактів, подій,...

7_ВІ_ УРОК 16. ТЕМА 3. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ. ЄВРОПА (3 ГОДИН) ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

Тема 3. Візантія. Арабський світ. Європа (3 годин) Візантійська імперія   Мета уроку: розвивати в учнів уміння  показувати на карті територію Візантії; характеризувати внутрішню та зовнішню політику Юстиніана; давати характеристику особи...

7 клас УРОК № 17 АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ

  7_ВІ_  урок 17 Тема 3. Візантія. Арабський світ. Європа  Арабський халіфат Мета уроку:  познайомити з історією арабських народів та особливостями ісламського світу; з’ясувати роль ісламу у створенні Арабської держави, розглянути основні...

7 клас УРОК № 19 ТЕМА 4. ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ СКАНДИНАВІЯ

7 клас УРОК № 19 ТЕМА 4. ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ СКАНДИНАВІЯ     7_ВІ_  урок 19 Тема 4. Європейські держави в добу середньовіччя (8 годин) Скандинавія Мета уроку: розвивати вміння показувати на карті Скандинавські...

7 клас УРОКИ №№ 20 - 21 АНГЛІЯ: ВІД ЗАВОЮВАННЯ ДО ПАРЛАМЕНТУ

7_ВІ_  урокИ №№ 20 - 21 Тема 4. Європейські держави в добу середньовіччя  Англія: від завоювання до парламенту Мета уроку: розвивати вміння показувати на карті Англію, її основні міста; мати уявлення про розвиток Англії у період Середньовіччя; розповідати про...

7_ВІ_ УРОК 22 ФРАНЦІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄДНОСТІ

7_ВІ_ урок 22 Тема 4. Європейські держави в добу середньовіччя  Франція на шляху до єдності Мета уроку:  розвивати вміння вивчати процес формування єдиної Французької держави; показувати на карті домен французького короля, територію Франції; знати про розвиток...

7 клас УРОК № 23 СТОЛІТНЯ ВІЙНА

7 клас УРОК № 23 СТОЛІТНЯ ВІЙНА     7_ВІ_  урок 23  Столітня війна Мета уроку: вивчити інформацію про причини Сторічної війни; розвивати уміння мати уявлення про хід війни; знати, як вплинула війна на Францію та Англію; давати оцінку...

7_ВІ_ 24 СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ (НІМЕЧЧИНА)

7_ВІ_ 24 Тема 4. Європейські держави в добу середньовіччя  Священна РимсЬка імперія (Німеччина) Мета уроку: розповісти учням про етапи створення Священної Римської імперії; дати уявлення про військові походи німецьких імператорів, Ганзенський союз; розвивати уміння...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>