Наукові статті

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

ОСНОВНІСКЛАДОВІ інформаційної компетентності МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ А. П. Гриценко кандидат педагогічних наук, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, старший викладач, grikand@ukr.net УДК 37.315.5 У даній статті аналізуються основні складові...