9 клас

9 ВІ Урок № 23 Велика Британія в останній третині ХІХ ст.

9 ВІ Урок 23  Велика Британія в останній третині ХІХ ст.   Мета уроку: навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; пояснювати причини втрати    Англією промислового лідерства; розвивати вміння висвітлювати основні напрямки соціально-економічного...

9_ВІ_Урок 24 США у 1877 - 1900 рр.

США у 1877 - 1900 рр. 9_ВІ_Урок  24  США у 1877 - 1900 рр.   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; вчити показувати на карті    основні індустріальні центри Європи і США; пояснювати причини економічного піднесення країни;...

9 ВІ Урок 25 Модернізація Російської імперії

9 ВІ Урок 25 Модернізація Російської імперії   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; висвітлювати основні    напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Росії напередодні реформ; розповідати про...

9 ВІ Урок № 26 Модернізація Японії

9 ВІ Урок 26 Модернізація Японії   Мета уроку: розвивати вміння  встановлювати хронологічну послідовність подій; висвітлювати основні    напрямки соціально-економічного й політичного розвитку Японії; аналізувати особливості розвитку Японії...

9 ВІ Урок 27 Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»

9 ВІ Урок 27   Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу»   Мета уроку: розвивати вміння порівнювати кордони основних західноєвропейських країн;...

9 ВІ Урок № 28 Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм

9 ВІ Урок 28 Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; характеризувати завершення    територіального поділу світу; пояснювати суть колоніального гніту країнах у країнах Азії,...

9 ВІ Урок № 29 Британське володарювання в Індії

9 ВІ Урок 29  Британське володарювання в Індії   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; характеризувати політику    Великої Британії щодо Індії; висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії; описувати...

9 ВІ Урок № 30 Китай у другій половині ХІХ ст.

9 ВІ Урок 30  Китай у другій половині ХІХ ст.   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; пояснювати причини    самоізоляції Китаю; висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай; описувати рух...

9 ВІ Урок 32 Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.

9 ВІ Урок 32  Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.   Мета уроку: розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність подій; аналізувати міжнародні    відносини у 1871–1900 рр., політичні наслідки франко-німецької війни; характеризувати «Союз трьох...

9 ВІ Уроки 33-34 Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII - у XIX ст. Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва

Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII - у XIX ст. (4 години)   9 ВІ Уроки 33-34  Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ - у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва    Мета уроку: розвивати вміння  характеризувати духовне життя країн Європи та Америки у ХVІІІ —...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>